Under våren 2023 satte vi tillsammans med den sceniska kören Blended Voices upp vår uppsättning av "Alice i Underlandet" som hade premiär den 20 maj i Wadköping i Örebro.

Meta Fagerström berättar om hur det kom sig att det blev just Alice i Underlandet som blev första musikalen att sättas upp tillsammans med Young Voices:

Vi ville sätta upp Alice i Underlandet som en barnmusikal med fokus på deltagare från 10 år och uppåt. I berättelsens huvudsakliga innehåll följer vi Alice på hennes resa genom Underlandet – en resa där hon möter många olika karaktärer som ofta utmanar hennes uppfattning om hennes egen identitet, kulturella och sociala normer, rätt och fel och vad som är verkligt eller inte.  Vi vill understryka att vår förmåga att fantisera eller filosofera kring något är viktig för att vi ska inspireras till att göra framsteg och göra våra planer till verklighet.  Alice är nyfiken på världen. Hon är en upptäckare som vill ut på äventyr. Hon ges också gott om handlingsutrymme då det oftast är Alice som tar initiativet i handlingens olika intriger. Konflikterna i berättelsen tar sig ofta uttryck i form av dialoger, antingen med andra eller i Alice eget huvud.  

Nyfikenheten hos Alice inspirerar till att våga följa drömmar, att inte bromsa sig själv.   Det är inte svårt att sätta sig in i Alice situation. I den märkliga värld hon hamnat i, kan vi känna igen oss själva i relation till andra. Kanske är vår värld lika märklig om man som utomstående studerar den utifrån? Hur känns det t.ex. att komma som flykting till ett nytt land där man inte förstår vare sig språket eller kulturen?  Hur känns det att vara annorlunda? Det handlar om att förstå och göra sig förstådd, lära ut och lära sig av hur andra löser konflikter och överkommer hinder, att sådant som sägs vara omöjligt är faktiskt möjligt! Galenskap och sunt förnuft - I Underlandet går det inte att tänka logiskt och rationellt kring saker och ting och Alice invanda sätt att tänka på misslyckas ständigt.   Ett tydligt budskap är att man inte ska ta saker för givet. I Underlandet får hon se saker som i den vanliga världen skulle betraktas som galenskap, fast som i Underlandet betraktas som vanligt. Så länge vi delar in mänskligheten i VI och DEM kommer känslan av att inte passa in eller att vara utanför, alltid vara lika aktuellt.

Välkommen hit igen för att se mer bilder - sidan är under uppbyggnad.